Skip to content

Reglement

IN EN RONDOM

Op het terrein van Peco en binnen het pand van Peco geldt het volgende reglement:

Hou je aan de regels, zo houden we het samen gezellig!

1. Alleen op vertoon van een geldig nederlands legitimatiebewijs kan men het terrein/ gebouw van S.J.W. Peco betreden.
2. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht of op een andere wijze verstrekt.
3. Het (weder)verstrekken van alcoholische draken aan personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan.
4. S.J.W. Peco is gemachtigd om personen die misbruik maken van alcohol geen alcoholische dranken meer te verstrekken.
5. In- en om S.J.W. Peco is het ten strengste verboden om wapens, drugs of andere verdovende middelen bij u te dragen of te gebruiken.
6. Roken is binnen niet toegestaan, dit geld voor normale en elektronische (vapen) tabakswaar.
7. Het is verboden om de rust, orde veiligheid en-of goede bedrijfsgang te verstoren. S.J.W. Peco mag u bij wangedrag, intimiderend gedrag, agressie en/of racisme uit het gebouw/ van het terrein verwijderen.
8. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
9. Het bestuur van S.J.W. Peco behoudt zich het recht u bij wangedrag tijdens uw bezoek aan S.J.W. Peco te schorsen van het terrein voor een nader te bepalen periode.
10. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadigingen van of aan uw bezittingen bij uw bezoek aan S.J.W. Peco. 11. Het bestuur van S.J.W. Peco behoudt zich het recht u bij wangedrag tijdens uw reis van of naar S.J.W. Peco te schorsen van het terrein voor een nader te bepalen periode.
12. De medewerkers van S.J.W. Peco mogen de inhoud van uw tas controleren, of een oppervlakkige veiligheidsfouillering uitvoeren als u het terrein of gebouw wilt betreden.
13. In en rondom het gebouw van S.J.W. Peco vindt cameratoezicht plaats voor uw en onze veiligheid.
14. Het dragen van hoofddeksels en/of gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan. 
15. Bij het overtreden van wet- en regelgeving wordt er contact opgenomen met de politie.

Wij rekenen er op dat bovenstaand reglement door een ieder in acht wordt genomen en wensen jullie veel plezier in Peco.
Het Bestuur van S.J.W. Peco

Play Video