Skip to content

Over ons

SJW PECO

Wat is Stichting JongerenWerk Peco?

Het begon allemaal in de zomer van 1974

Stichting JongerenWerk Peco is een organisatie die zich op vrijwillige basis inzet om activiteiten te organiseren voor de inwoners van Teuge en omgeving. Zoals de naam doet vermoeden zijn de jongeren daarbij de grootste doelgroep met onder andere de wekelijkse disco op zondagmiddag, maar ook kinderen, volwassenen en ouderen genieten regelmatig van de vele activiteiten. Door de jaren heen is Stichting JongerenWerk Peco zo uitgegroeid tot een van de belangrijkste maatschappelijke organisaties in Teuge en omgeving.

Geschiedenis
Het begon allemaal in de zomer van 1974. Enkele jongelui uit Teuge gaven ter gelegenheid van een verjaardag een feest, dat werd gehouden in een garage achter het huis van Jan Haverkamp aan het Zwanenpad. Het werd een geslaagd feest en men besloot dit vaker te doen. Wekelijks kwam men bij elkaar en het gebouw kreeg de naam ‘Peco’. Op dat moment had deze naam nog geen betekenis maar later werd de betekenis ‘Per coöperatie’ verzonnen, wat ‘door samenwerking’ betekent. Omdat Peco zich tot doel stelde ‘het verzorgen van jeugd- en jongerenwerk in Teuge en omstreken’, werd de naam ‘Jeugdsoos Peco’ gekozen.

Eind 1976 kwam het bestuur van Peco in contact met de heer Pier Prins, consulent van de Gelderse Raad voor Jeugdbeleid uit Arnhem. Er werden regionale bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met andere jongerenverenigingen uit Wilp, Bussloo, Loenen, Vaassen en Beekbergen. Door het uitwisselen van ervaringen leerde men veel en tevens werd duidelijk dat Peco een van de weinigen was die zich zonder subsidies staande wist te houden. Pier Prins heeft veel betekend voor Peco en hij was dan ook degene die het toenmalige bestuur wees op diens rechten en plichten en tevens op de op dat moment nog geldende persoonlijke aansprakelijkheid indien er zich een calamiteit zou voordoen.
Om dit voor de toekomst te voorkomen besloot het toenmalige bestuur in 1977 om een stichting te worden. Op 22 april 1977 werden de officiële statuten ondertekend en de naam ‘Jeugdsoos Peco’ veranderde in ‘Stichting JongerenWerk Peco’. Het eerste stichtingsbestuur bestond uit Johan Buitenhuis, Arnold Hagen, Dick Oleman, Fans Godschalk, Gerard Doorn, Tinie Nieuwenhuis en Tinus (Martin) Hagen.

Activiteiten
Door het hele jaar heen organiseert Peco vele activiteiten. De rode draad hierin wordt gevormd door de disco op de zondagmiddag, met speciale zondagmiddagacties, en de thema-avonden op de zaterdagavonden.Ieder jaar in september pakt Peco groots uit met het Dorpsfeest Teuge. Deze werd in 1979 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van Stichting JongerenWerk Peco. Door de jaren heen is dit feest behoorlijk uitgedijd en geprofessionaliseerd maar de gezelligheid is onveranderlijk gebleken.

Tijdens dit eerste Dorpsfeest werd ook een touwtrektoernooi georganiseerd en al spoedig volgde de oprichting van het officiële Peco-touwtrekteam. Dit team bleek door de jaren heen bijzonder succesvol te zijn en heeft vele prijzen in de wacht weten te slepen. Peco startte tevens met het organiseren van een eigen touwtrektoernooi. Hoewel het Peco-touwtrekteam ondertussen niet meer bestaat vindt het touwtrektoernooi nog steeds twee weken na het Dorpsfeest op zondag plaats. Het is voor iedereen mogelijk om zich hiervoor met een team in te schrijven.

In de zomer van 1980 ging de eerste Speelweek voor de kinderen uit Teuge en omgeving van start. Het enthousiasme voor het huttendorp was vanaf het begin groot met de eerste keer zo’n 70 kinderen. Ook nu nog meldden ieder jaar weer ruim 100 kinderen zich aan voor de Speelweek waarvoor ieder jaar een nieuw thema wordt gekozen.
Ook de oudere Teugenaren worden door Peco niet vergeten want zij zijn ieder jaar rond kerst welkom tijdens de Bejaardenavond. Deze avond wordt er fanatiek bingo gespeeld, afgewisseld door een gezellig stukje muziek van vaak een accordeonist.

En zo zijn er nog vele andere activiteiten te noemen die jaarlijks plaatsvinden zoals het Voetbaltoernooi, Carnaval, de Sinterklaasmiddag, de Biertapwedstrijd en de afsluitende barbecue voor de buurt en de medewerkers. Bovendien wordt er regelmatig door de actiegroep vergaderd om nieuwe, originele acties te verzinnen.
Wekelijks zetten ruim vijftig vrijwillige medewerkers zich in om al deze activiteiten plaats te kunnen laten vinden. Kijk hier voor meer activiteiten.

Stichting Beheer Gebouw Peco

In verband met de slechte brandveiligheid van het eerste onderkomen werd een leegstaande varkensschuur van Jan Haverkamp omgedoopt tot het nieuwe onderkomen van Peco. Na de ver- en uitbouw hiervan werd het gebouw op zaterdag 3 augustus 1974 geopend.

In verband met het groeiende aantal bezoekers werd in 1976 de eerste, en zeker niet de laatste, uitbreiding van het gebouw gerealiseerd. In 1985 begon men serieus na te denken over de toekomst van Peco. Aangezien er steeds meer werd gesproken over eventuele bebouwing aan het Zwanenpad besloot het bestuur in overleg te gaan met Jan Haverkamp, de eigenaar van de grond waar het gebouw op stond. Hij stemde toe in de verkoop van de grond aan Peco zodat Peco ook in de toekomst kon blijven bestaan. Om organisatorische redenen werd vervolgens op 10 maart 1986 Stichting Beheer Gebouw Peco opgericht bestaande uit (oud-)medewerkers. Deze stichting exploiteert het gebouw waarbij Stichting JongerenWerk Peco de hoofdhuurder is.ww

Play Video