Skip to content

Eerste (mijl)paatljes nieuwbouw

Er werd al jaren over gesproken binnen de gelederen van Peco maar het is inmiddels tot daden gekomen want de voorgenomen verhuizing van de Teugse jeugdsoos binnen het nieuwe bestemmingsplan gaat definitief door. Uiterlijk september 2017 zullen de Peco vrijwilligers voor de laatste keer de deuren van hun huidige gebouw achter zich sluiten en gaan ze verder in een nieuw pand op het terrein aangrenzend aan de tennisclub in Teuge, nu nog slechts aangegeven door een aantal paaltjes in de grond. Er wordt op het moment hard gewerkt aan de tekeningen om vervolgens de vergunningsprocedure te kunnen starten. Bij het ontwerp van het gebouw is getracht dit in lijn te laten zijn met de andere gebouwen in de omgeving en de welstandscommissie heeft dit ontwerp recentelijk goed gekeurd. Een mooie mijlpaal naast de echte paaltjes dus.

Voor Peco is de bouw van een nieuw pand en de daaropvolgende verhuizing vanzelfsprekend een grote onderneming. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben de vrijwilligers van Peco zich georganiseerd in verschillende projectgroepen welke allemaal een specifiek onderdeel van de nieuwbouw onder hun hoede zullen nemen. Zo zullen bijvoorbeeld de technische mensen zich bezig houden met de bouw van het pand, zullen anderen zich gaan buigen over de indeling van entree en bar en is er een sponsor- en PR groep welke via de verschillende mediakanalen -waaronder het Voorster Nieuws, Facebook en de website www.sjwpeco.nl- zo goed mogelijk verslag zal doen van het verloop van de nieuwbouw.

Volg ons via
Play Video